Algemeen jeugd

logo Dosko


ALGEMENE INFORMATIE

HUISHOUDHOUDELIJK REGLEMENT DOSKO JEUGD

Dosko Beveren jeugdwerking

Stiptheid.

– Van elke speler wordt verwacht dat hij STIPT op de afspraak is!
– Alle spelers worden 15 min. voor de aanvang van de training in de kleedkamer verwacht.
– Alle spelers worden 1 uur voor de aanvang van een thuiswedstrijd in de kleedkamer verwacht.(afhankelijk per categorie)
– Alle spelers zijn altijd stipt op de plaats van afspraak als op verplaatsing wordt gespeeld.
– Alle trainingen moeten stipt bijgewoond worden. Wie om een gegronde reden niet aanwezig kan zijn, moet altijd de trainer vooraf verwittigen!
– Als om een echt gegronde reden een wedstrijd niet kan gespeeld worden, moet de trainer altijd op voorhand ingelicht worden.
– IDENTITEITSKAART: wie zijn identiteitskaart niet bij zich heeft voor een wedstrijd kan NIET spelen! Vergeet je identiteitskaart dus nooit!


Houding tegenover anderen.

– Dosko Beveren verwacht een correct gedrag van alle spelers!
– Elke speler schudt de hand van de begeleiders (trainer, afgevaardigde) en van de bestuursleden die aanwezig zijn op de training of op de wedstrijd.
– Elke spelers schudt de hand van de scheidsrechter als voor de wedstrijd de schoenen nagezien worden. Ook na de wedstrijd wordt ALTIJD een hand gegeven aan de scheidsrechter (ook na een verloren partij).
– Alle beslissingen van de scheidsrechter, ook al zijn ze volgens jou niet juist, worden aanvaard. Kritiek tegenover de scheidsrechter kan Dosko niet dulden. Hou er rekening mee dat wij zonder scheidsrechters onze lievelingssport niet kunnen uitoefenen.
– Alle spelers volgen strikt de coaching van de trainer op.
– Dosko verwacht een correcte houding tegenover de tegenstrever en tegenover supporters.


Kleedkamers & infrastructuur.

– De club heeft zware inspanningen geleverd om een prima infrastructuur te krijgen. Wij verwachten dan ook respect in de kleedkamers en rond de terreinen.
– De kleedkamers zijn geen ontmoetingsruimte en zeker geen speelplaats. De spelers kunnen er terecht een kwartier voor de training en één uur voor een thuiswedstrijd. Na een wedstrijd en na de training krijgt iedereen 20 minuten de kans om zich te douchen. Na die tijd worden de kleedkamers in een nette staat verlaten! Alle rommel, blikjes, flessen enz. worden in de vuilbak gedeponeerd.
– Behalve spelers, trainers, afgevaardigden en leden van de jeugdwerking wordt niemand in de kleedkamers toegelaten. Enkel voor ouders van duiveltjes wordt een uitzondering gemaakt. Probeer dan wel de aanwezigheid in de kleedkamer tot het absolute minimum te beperken.
– Laat geen kostbare spullen onbeheerd achter in de kleedkamer!! Laat datgene wat niet echt nodig is veilig thuis. Geef in het andere geval alles in bewaring aan de ploegafgevaardigde of trainer.
– Schoenen worden niet in de douche gekuist!
– In de kleedkamers wordt niet gerookt en wordt geen alcohol verbruikt.
– Ook de tribune op het hoofdterrein is geen ontmoetingsplaats of speelplaats. De tribune is enkel toegankelijk als er een wedstrijd op het hoofdterrein gespeeld wordt.


Kledij.

– Wij verwachten dat alle spelers zich in een nette en verzorgde kledij aanbieden. Bij de aanvang van het seizoen krijgt iedereen een training aangeboden. Wij stellen het dan ook op prijs dat deze training gedragen wordt tijdens de activiteiten van Dosko Beveren.
– Halskettingen, horloges, oorringen en piercings kunnen jezelf en anderen in gevaar brengen! Ze worden dan ook niet toegelaten tijdens wedstrijden.
– In de winterperiode is het aangeraden te trainen in lange broek en trainingsjas of regenjasje bij regenweer.
– Er wordt altijd getraind MET BEENBESCHERMERS!
– Zorg steeds voor warme kledij voor na de training (warme jas, muts, handschoenen)
– Wie met de fiets of bromfiets naar de training komt, zorgt ervoor dat hij gezien wordt. Draag reflecterende kledij!!
– Er wordt steeds kledij achtergelaten. Het is daarom wenselijk dat op alle kledij de naam van de speler aangebracht wordt.


Hygiëne.

– Na een training of een wedstrijd is het omwille van hygiënische redenen verplicht een douche te nemen. Het gebruik van badslippers wordt aangeraden.


Medische problemen – kwetsuren – sportongevallen .

– Licht de trainer onmiddellijk in als je een medisch probleem hebt. Verzwijg de kwetsuur of het ongemak niet. Het probleem kan enkel maar erger worden door te blijven spelen en trainen.
– Wie medicatie gebruikt, licht vooraf de trainer of de afgevaardigde in. Stimulerende middelen nemen is absoluut verboden!
– Vraag na een ongeval op training of tijdens een wedstrijd ONMIDDELLIJK de nodige documenten aan (bij de afgevaardigde, trainer of bestuurslid). Doe dit indien mogelijk voor de raadpleging bij de arts.


Problemen.

– Problemen kunnen enkel opgelost worden als ze gemeld worden. Breng trainer, afgevaardigde of iemand van het jeugdbestuur dan ook onmiddellijk op de hoogte als er een probleem (van welke aard dan ook) is. Wij gaan samen op zoek naar een oplossing!


Sancties.

– Wij hopen dat sancties overbodig zijn. Als dat bij erge feiten toch nodig zou blijken, gebeurt dit door het jeugdbestuur! De spelers en de ouders worden altijd eerst gehoord.

Het jeugdbestuur.
WAT TE DOEN BIJ KWETSUUR?

Indien men een kwetsuur heeft kan men terecht bij:

VIVA huisartsen

Sint Gemanusplein 14

8800 Roeselare

051/221136

Voor de behandeling van uw kwetsuur kan je terecht bij:

Kinesitherapie

Nancy Vandemoortel

Izegemseaardeweg 11

8800 Roeselare

051/202100

0494/465671

Voor de behandeling van uw kwetsuur kan je terecht bij:

Kinesitherapie

Xavier Vandenberghe

Beversesteenweg 447

8800 Roeselare

051/203874

0476288761


WAT TE DOEN BIJ KWETSUUR

Zo gaat u te werk bij een ongeval:

Vraag een ongevalformulier aan de secretaris of mensen van de jeugd.
Laat het formulier invullen door de behandelende arts.
Datzelfde formulier zo vlug mogelijk en binnen de 10 dagen terug bezorgen aan de secretaris te samen met een klevertje van uw ziekenfonds.
De andere zijde van het formulier dient u zelf in te vullen.

Na een 10-tal dagen ontvangt u een “getuigschrift van genezing”. Die brief dient na volledig herstel door de betrokken arts ingevuld te worden en terug te sturen naar de bond.
Adres staat bovenaan de brief.

Nadat u alle kosten (arts, apotheker, kiné, enz...) zelf hebt voldaan richt u zich tot uw ziekenfonds.
Daar zal u een attest krijgen van tussenkomst ziekenfonds waarop ook het bedrag ten uwen laste vermeld staat.
Dit attest + alle andere nota’s van onkosten bezorgt u aan de secretaris. De tegemoetkomingen worden slechts uitgekeerd bij het afsluiten van het dossier.
Na enkele weken (maanden) ontvangt de club een detail van tegemoetkoming, daarna wordt de tussenkomst aan u overgemaakt.
Er worden per ongeval altijd € 9,05 dossieronkosten afgehouden door het F.S.F.

ATTENTIE: Indien u kiné voorgeschreven wordt dient dit eerst goegekeurd door het F.S.F.
Dus indien u van tegemoetkoming van kiné wil genieten dient u altijd eerst langs te gaan bij de secretaris.
Ook hernieuwingen voor verlenging of extra-beurten kiné dienen altijd opnieuw aangevraagd.
Vb.: Als de arts na 30 beurten van oordeel is dat u nog extra kiné moet hebben, dan moeten deze beurten ook weer aangevraagd worden.
Let op, er zijn maximaal 60 kiné-beurten per seizoen per speler toegestaan.

Adres g.c.
Patrick Azizi
Schoolstraat 75
8800 Roeselare
GSM 0475/738575

Indien men een zware kwetsuur heeft met een operatief ingrijpen is het verstandig uw eigen hospitalisatieverzekering in te schakelen daar de bond niet alle kosten terug betaald.

Open het formulier: Aangifte van een ongeval


PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT.

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Lees de Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

Bekijk hier de getekende verklaring

Bezoek de website van PanathlonINSCHRIJVING DOSKO JEUGD

Inschrijvingen jeugd 2019-2020


Rekeningnummer jeugd: VDK BE58 8916 8404 1279

  


MISSIE en VISIE

Dosko Beveren jeugdwerking

MISSIE

Wat we doen = onze missie

De missie van Dosko Beveren bestaat erin iedere jeugdspeler als sportclub en als vereniging op te vangen. Voetbal is en blijft de sport nummer één voor veel jongeren. Het aanbod is dan ook zeer groot en binnen een straal van 10 km liggen er heel veel clubs die binnen deze zelfde vijver spelers willen rekruteren om hun club leefbaar te houden. Op zich is dit al een uitdaging om een zeer gedegen niveau aan te bieden, waar ook rekening dient gehouden te worden met de verzuchtingen en belevingswereld van de jeugdspeler. Door het voortdurend zoeken van hoe men de kwaliteit van een eigen jeugdwerking kan versterken en uitbouwen kan men perfect op maat gaan aanbieden.

Het aanbieden van de mogelijkheid om te sporten in de eigen vertrouwde omgeving, met vriendjes en/of klasgenootjes ("onder de kerktoren" zeg maar) maakt de drempel voor de kinderen om bij een sportclub toe te treden immers veel lager.

Als sportclub willen we spelers opleiden die in staat zijn door te groeien naar het eerste elftal, is er een speler die door omstandigheden niet in aanmerking komt voor het eerste elftal is er toch nog altijd een mogelijkheid tot levenslang voetbal binnen Dosko Beveren.

Door de opsplitsing van iedere categorie in een selectie team (bijzondere reeks) en een recreatief team (gewestelijke reeks) komt iedere speler in aanmerking om zijn hobby te beleven. Op ieder niveau proberen we de spelers te prikkelen om het onderste uit de kast te halen.

Als vereniging willen we de jongeren opvangen en emotioneel verbonden maken met de vereniging. De jongeren die nu in een ZAP cultuur leven willen we de band stevig aanhalen. Belangrijke waarden zoals groepsgeest, naleven van groepsafspraken, respect leren opbrengen voor zichzelf en anderen proberen we bij te brengen. "˜Voetbal als middel, opvoeden als doel"

Dosko Beveren is een familiale club waar een zeer gemoedelijke sfeer heerst. Het is een ideale plaats om de nieuwe vriendschapsbanden te smeden. Dosko Beveren moet een prominente rol spelen in het sociale leven. "˜Voetbal als middel, mensen samenbrengen als doel"

VISIE

Hoe doen we wat = Onze visie

Een open club voor iedereen

Door zoveel mogelijk jongeren aan te sluiten uit de buurt met de praktische haalbaarheid in gedachten (velden, trainers, begeleiders) willen we de kwaliteit verhogen. Kwantiteit brengt nu eenmaal kwaliteit met zich mee. Door een brede basis aan te leggen krijgen alle spelers de kans om zich te ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau.

Hierin moet het mogelijk zijn om alle spelers voldoende speelkansen geven, zonder uitsluiting, maar met een aanmoedigende aandacht voor die spelers die zich inzetten op sportief en sociaal vlak. Er wordt voor gezorgd dat iedere speler over een gans seizoen minimum 50% speelkans krijgt. Vanaf de juniors wordt er meer naar het resultaat gekeken , om op die manier de spelers met voldoende sportieve kwaliteiten te laten doorgroeien binnen de eigen club

Jeugdopleiding als basis

Dosko Beveren wil zich aldus vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als basis (=als middel) en als reden (=als doel) van zijn bestaan heeft. Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als grootste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven.
Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van zijn eerste elftal.
Met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers een toonaangevende rol proberen spelen in tweede provinciale, met nu en dan een top 5 plaats, is de sportieve doelstelling voor de eerstvolgende jaren.

Goede begeleiding

Er wordt ernaar gestreefd één trainer en één vaste begeleider per jeugdploeg. We proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak (binnen de financiële mogelijkheden) en hen aanmoedigen om zich bij te scholen, uitwisselen van trainingsschema’s, bibliotheek, bijdragen in cursussen, spelersfiches, dit alles gecoördineerd door onze jeugdcoördinator.

Doorstroming

De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming zijn de kwaliteiten van de spelers (technisch, tactisch, fysisch en mentaal) en dit gekoppeld aan het groeipotentieel.

Zowel op het vlak van doorstroming bij de jeugd (gewestelijk – bijzonder) als ook op het vlak van doorstroming naar de A-kern, wordt er getracht de betere spelers en de spelers waarin de sportieve cel het nodige potentieel en mogelijkheden ziet, op een zo hoog mogelijk niveau te laten aantreden.

Prioritair is de samenwerking tussen de jeugdtrainers en de trainer van het eerste elftal. Dit is een sterke basis die de garantie biedt om Dosko Beveren effectief ieder seizoen met heel wat eigen jeugdspelers te laten voetballen. De verdere uitbouw en verbetering van de jeugdwerking moet het rendement naar het afleveren van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal nog zeker zien te verhogen.

We streven erna dat in onze A en B kern 50 procent uit eigen jeugd bestaat!

Verenigingsleven

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van de eerste ploeg.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels.

Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club.

Er mag niet vergeten worden, dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders, welke hun kinderen niet alleen gaan begeleiden, maar ook voor een stuk gaan vormen.

Door het aanbieden van een degelijke uitrusting voor de spelers, kunnen de spelers en begeleiders fier naar buiten komen en trots zijn op onze clubkleuren.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.

Opvoeding

De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen.

Anderzijds willen we onze leden leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding.

We zijn er ons van bewust dat dit proces een proces is van vallen en opstaan.

Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn:

    => Jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Naast het voetballen, proberen de trainers/begeleiders ook andere waarden mee te geven die naast het voetbal ook even belangrijk zijn fairplay, engagement, verantwoordelijkheid, inzet, …
    => Spelplezier is van groot belang en zal ook een leidraad zijn in de jeugdopleiding.
    => Ieder kind heeft het recht GEEN kampioen te spelen.
    => Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden.
    => Jeugdvoetbal is opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich.

Het jeugdbestuur.


VACATURES

Dosko jeugd is een bloeiende vereniging die alsmaar groeit. Momenteel tellen we ongeveer 270 jeugdspelers.

Indien er mensen zijn die zich geroepen voelen om trainer, ploegafgevaardigde of scheidsrechter te zijn, zij mogen altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator KORNEEL DECEUNINCK:

     telefoon: 0473/527390.

Als trainer vragen we liefst mensen met ervaring of mensen met een trainersdiploma. Gelieve daarom een c.v. van uw sportieve loopbaan door te mailen.

Het jeugdbestuur.


VOOR DE OUDERS

PAPA

Weet je papa dat ik bijna gehuild heb van woede omdat je enorm veel verwijten naar de scheidsrechter zijn hoofd geslingerd hebt tijdens de match.

Ik heb je nog nooit zo kwaad gezien(zelfs niet als ik met een slecht rapport naar huis kwam)!

Het is misschien waar dat de scheidsrechter ongelijk had. Maar ook al zou ik de match verloren hebben "door de scheidsrechter" zoals je zegt, weet dat ik me heel goed geamuseerd heb.

Probeer te begrijpen papa dat alles wat ik wil is spelen en me amuseren.

Gun me dit plezier, zonder steeds te brullen met raadgevingen "Geef die bal", "schiet op goal"

En laat mij mijn sportzak overal meeslepen, de naam van mijn club staat erop en ik vind het leuk dat iedereen ziet dat ik voetbal en ben heel fier dat ik voor die club speel.

Jouw bedoelingen zijn misschien goed papa maar ze maken mij nerveus.

Nog iets anders papa: maak je niet kwaad papa omdat ik maar bij de gewestelijke speel of omdat mijn trainer me tijdens de match vervangt of omdat ik op de bank begin. Ik amuseer me ook op de bank door te kijken hoe mijn vrienden spelen. We zijn met veel en iedereen moet kunnen spelen.

Papa, ik smeek je, zeg niet na de match tegen mama: "hij heeft verloren" of "hij heeft gewonnen", maar zeg haar eerst: "hij heeft zich heel goed geamuseerd", dat is voor mij het belangrijkste.

En ik smeek je ook, vertel niet dat ik gewonnen heb omdat ik een schitterende goal gemaakt heb.

Het is niet waar papa, ik heb de goal gemaakt omdat een ploegmaat een schitterende voorzet gegeven heeft en ik hem gewoon heb moeten binnenduwen en omdat onze keeper alles heeft tegengehouden en omdat gans de ploeg zich heel goed heeft ingezet daarom hebben we gewonnen en dit is wat onze trainer ons had opgelegd.

Maak je niet zo druk papa. Ik schrijf dit gewoon omdat ik je heel graag zie.

En nu ga ik me klaarmaken om naar de training te gaan, want als ik te laat kom, zal mijn trainer mij de volgende wedstrijd niet laten starten.

Je zoon.


Indien men een kwetsuur heeft kan men terecht bij:

VIVA huisartsen

Sint Gemanusplein 14

8800 Roeselare

051/221136

Voor de behandeling van uw kwetsuur kan je terecht bij:

Kinesitherapie

Nancy Vandemoortel

Izegemseaardeweg 11

8800 Roeselare

051/202100

0494/465671

Voor de behandeling van uw kwetsuur kan je terecht bij:

Kinesitherapie

Xavier Vandenberghe

Beversesteenweg 447

8800 Roeselare

051/203874

0476288761


VERVOER VAN KINDEREN.

De Belgische wetgeving
Vervoer van kinderen in de auto.

– Algemene regel.

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
Kinderen kleiner dan 1,35m

Kinderbeveiligingssysteem verplicht

Kinderen van 1,35m en groter

Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
Kinderen onder 3 jaar

Mogen niet worden vervoerd

Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m

Moeten achterin worden vervoerd

(1) Auto’s: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

– Uitzonderingen.

De algemene regel is niet van toepassing in:
* taxi’s
* voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
* autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:

* Een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
* Een 3e kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze mogelijkheid zal geschrapt worden vanaf 10 mei 2008.

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

Meer informatie…


Uw zoon of dochter heeft zich ingeschreven bij Dosko en wij heten natuurlijk de ouders van harte welkom in deze mooie club.

Momenteel telt Dosko jeugd ongeveer 265 jeugdspelers. Zonder dicipline kunnen we niet en daarom is het ook de taak van de ouders om daaraan mee te helpen. Vanaf de preminiemen vragen we aan de ouders om niet meer binnen te komen in de cabines, bij de duiveltjes mag er één ouder binnen.

Tijdens de wedstrijd mogen de ouders de spelertjes aanmoedigen maar geen richtlijnen geven, daarvoor is de trainer daar. Een eerste maal zullen we die mensen daar attent op maken, een volgende keer zal de speler vervangen worden.

Men kan ook bij uw ziekenbond een formulier aanvragen om een tegemoetkoming te krijgen van het lidgeld. Dit formulier heet “sportprikkel”.

Vóór een training of wedstrijd kan men dit afgeven aan de trainer of ploegafgevaardigde.

We vragen aan jullie, ouders, om hun naam in hun training te naaien daar er veel te veel trainings verloren gaan.
Laat de spelers zo weinig mogelijk waardevolle spullen meenemen naar het voetbal.