Dosko Academy

Wat is Dosko Academy?

We willen als jeugdopleiding blijven groeien en onze visie steeds beter naar de praktijk vertalen.

U weet dat wij het heel belangrijk vinden om breedmotorisch op te leiden. Betere bewegers worden immers betere voetballers;

Dit is niet altijd makkelijk als je maar twee trainingen per week (op een voetbalveld) hebt.

Daarom zullen we zowel voor als na nieuwjaar 8 extra trainingen aanbieden (dus 16 in totaal). Binnen deze trainingen willen we inzetten op andere sporten en de transfer maken naar voetbal, door middel van functionele techniektraining. Deze extra trainingen zijn niet verplicht. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze een absolute meerwaarde zullen zijn in de ontwikkeling van de jonge sporter / voetballer. 

Waarom Dosko Academy?

Onze jeugdopleiding wil betere bewegers opleiden. Onze jeugdopleiding wil een breed-motorische vorming aanbieden. Betere bewegers zullen betere voetballers worden.

Hier komt de Dosko Academy in het verhaal. Voor elke leeftijdscategorie (van U8 t.e.m. U17) willen we tweewekelijks een extra training aanbieden met als uitgangspunt goede bewegers te laten uitgroeien tot goede voetballers.. Enkel voor U15 zullen we dit anders aanpakken, omdat we in de puberteitsfase geen overbelasting willen.

wat?

 

  • Bij U8/U9 willen we heel specifiek gaan inzetten op de 12 bewegingsvaardigheden en meer bepaald die vaardigheden die door omstandigheden niet of te weinig aan bod komen tijdens de trainingen^.

 

  •  Bij U10 t.e.m. U13 (de gouden leeftijd / coördinatiefase) willen we verder inzetten op deze 12 bewegingsvaardigheden maar dit koppelen aan functionele techniektraining in de zaal.
  • Bij U17 volgen we de visie van Voetbal Vlaanderen en zetten we in op het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden gekoppeld aan bewustwording van het ontwikkelen van het eigen lichaam.

 

  • Bij U15 (puberteitsfase) gaan we geen extra training aanbieden, maar zal er wekelijks tijdens de training per positie(s) specifiek gewerkt worden onder leiding van een extra trainer. Op die manier willen we de overstap naar de 11/11 ook zo vlot mogelijk laten verlopen.

hoe?

  • Bij U8/U9 zal er tweewekelijks op zondagmorgen een extra training georganiseerd worden. Het gaat hier om 8 trainingen voor nieuwjaar en 8 erna.

De trainingen gaan door in de turnzaal van de lagere school. We werken in blokken van 4 lessen. Per 4 lessen laten we een andere sport aan bod komen: tijdens het seizoen 2020 – 2021 zetten we in op: – Judo – Dans – Multimove – Netbal / volleybal We doen hierbij een beroep op specialisten uit deze sporten, maar die krijgen ondersteuning van 1 van onze eigen trainers om af en toe de transfer te maken naar het voetbal.

  • Bij U10 t.e.m. U13 zal er op woensdagnamiddag tweewekelijks een training doorgaan in de sporthal.

Ook hier bieden we per 4 weken een andere sport aan, maar gekoppeld aan techniektraining. Dat betekent dat er in twee groepen gewerkt wordt en dat de groepen halfweg wisselen. Tijdens het seizoen 2020 – 2021 kiezen we er voor om volgende sporten aan bod te laten komen: – Judo – Dans – Basketbal – Badminton De techniektraining wordt gelinkt aan het opleidingsplan, het jaarplan, de maand – en weekplannen.

  • De U17 zullen op dinsdagavond tweewekelijks een extra training krijgen in de sporthal.

Na een functionele opwarming gericht op het ontwikkelen van de CLUSK – vaardigheden, gaan we een training minivoetbal of zaalvoetbal aanbieden. Deze training staat onder leiding van een gediplomeerd trainer (UEFA A + PHYSICAL COACH).

aanwezigheid + kostprijs

Deze trainingen bieden wij aan voor alle spelers die beter willen worden en zich verder willen ontwikkelen binnen onze visie.

Dit zullen we zo veel mogelijk promoten. We willen dit echter niet verplichten, sommige kinderen hebben nog andere vrijetijdsbestedingen (muziek, toneel, andere sport, …) en hebben hun schoolwerk.

Deelname aan de Dosko Academy zal geen rol spelen bij selectiekeuzes.

Voor elke reeks wordt 55 euro gevraagd per speler. Bij U17 is dit 50 €.