Beste ouders en spelers,

Het voetbalseizoen werd zonet beëindigd en dit in omstandigheden die we ons niet hadden kunnen voorstellen! We hopen in eerste instantie dat iedereen gezond blijft! Hopelijk komen we hier samen sterker uit!

Desalniettemin zijn wij toch keihard bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden!

Net zoals vorig seizoen zullen wij opnieuw regionaal voetbal aanbieden. In de loop van het seizoen 2020 – 2021 hebben wij echter een audit om in de toekomst terug provinciaal voetbal te kunnen en mogen aanbieden!

Door diverse prijsstijgingen met onder andere elektriciteit, huur ,water, verzekering van de bond, zijn we genoodzaakt om het bedrag van het lidgeld aan te passen. In eerste instantie hadden wij begin januari reeds beslist om het lidgeld naar 250 € op te trekken!

Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken houden we de prijs echter op 225 euro. Het tweede kind per gezin betaalt 25 € minder. In dit bedrag zijn volgende zaken inbegrepen:

  • 10 kaarten voor de conservenkaarting ter waarde van 15€
  • Nieuwe training + kousen
  • Aansluiting en verzekering KBVB
  • 2 abonnementen voor thuiswedstrijden eerste ploeg
  • Vrijwilligersvergoeding coaches
  • Gebruik water en elektriciteit, infrastructuur, …
  • ….

Graag willen we hier bij vermelden dat het ook voor ons als voetbalclub een uitdaging wordt om financieel alles in goede banen te leiden, zeker gezien de economische situatie! Daarom willen wij nogmaals extra benadrukken dat we onze huidige en toekomstige sponsors heel erg dankbaar zijn!

Overschrijving op rek.nr.: VDK BE58 8916 8404 1279  van Dosko met vermelding: inschrijving 2020-2021 naam speler + geboortejaar.

Om tijdig de ploegen in te schrijven bij de bond en om ons beter te kunnen organiseren naar volgend seizoen toe, zouden we u vragen te betalen voor 14 juni 2020 (bedrag op rekening Dosko).

Wie niet voor 14 juni inschrijft, zal 250€ betalen. Ook kunnen wij niet verzekeren aan wie na 14 juni inschrijft, dat er nog daadwerkelijk plaats zal zijn! Dit alles om organisatorische redenen!

Nieuwe spelers dienen ook contact op te nemen met Patrick Azizi – 0475/738575 – patrickazizi@telenet.be  ook dit jaar zal een secretariaat geopend worden dit op woensdag van 14 uur tot 18 uur. tevens zal de TVJO er ook (elke eerste en derde woensdag van de maand) zitten van 14 tot 17h30 uur .

We houden er ons ook aan om voor elke categorie nog een infomoment te organiseren maar gezien de omstandigheden kunnen we daar voorlopig nog geen datum opplakken!

U krijgt nog wat info omtrent onze visie, we gaan er vanuit dat wie zich inschrijft, zich ook in deze visie kan vinden! Indien u vragen hebt hieromtrent, gelieve dan TVJO Bram Lucker (0494 11 04 84) te contacteren!

Sportieve groeten

Het bestuur                                                Door onderlinge samenwerking komt overwinning