Wat te doen bij een kwetsuur of ongeval:

ongevallen formulier

  1. De (jeugd)speler (vanaf 13 jaar) of zijn ouders (indien jonger dan 13 jaar) ondertekent onderaan rechts het deel ‘aangifte van ongeval‘. Je vult dat formulier niet zelf in, je kleeft alleen een briefje van de ziekteverzekering in het voorziene vakje. Leg wel uit aan de gerechtigd correspondent wat er gebeurd is en wanneer.
  2.  Je laat de behandelende geneesheer het ‘medisch getuigschrift‘ nauwkeurig invullen.
  3. Je bezorgt het originele ‘medisch getuigschrift en aangifte van ongeval’ (geen kopie of scan, ondertekend en met kleefbriefje van de ziekteverzekering), zo vlug mogelijk (binnen 10 kalenderdagen) aan AZIZI PATRICK
  4. Hij maakt het dossier op, waarna het naar de KBVB gestuurd wordt. Dit moet binnen de 21 kalenderdagen worden verstuurd.
  5. Je ontvangt een ‘getuigschrift van herneming voetbal‘ (gekleurd blad, kleur varieert van seizoen tot seizoen) en betaalt en spaart ondertussen alle originele rekeningen en briefjes.
  6. Als er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, bezorg dan onmiddellijk een kopie van het doktersvoorschrift aan de secretaris. Alle bijkomende sessies moeten eerst aangevraagd worden aan de KBVB, anders wordt hiervoor geen terugbetaling gegeven!
  7. Bij het einde van de blessure laat je de behandelende geneesheer het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ invullen.
  8. Je gaat naar het ziekenfonds voor de mogelijke terugbetalingen en vraagt daar een ‘attest van tussenkomst’.
  9. Je bezorgt het ‘getuigschrift van herneming voetbal’, ‘het attest van tussenkomst’ en eventuele andere rekeningen aan AZIZI PATRICK. Hij stuurt dan alles naar de KBVB.
  10. De tussenkomst van de verzekering wordt door DOSKO BEVEREN op je rekening gestort.