Sportleven

Week 22 – 30 mei 2018 – Voetbal

Nieuwe procedure.

Onderstaande procedure volgens art. V1511 is van toepassing :

1. De clubs zullen een voorstel van reeksindeling ontvangen op dinsdag 29 mei 2018 via E-Kickoff.

2. Clubs kunnen hun schriftelijke opmerkingen op dit voorstel via E-Kickoff kenbaar maken tot en met zondag 3 juni 2018.

3. Op dinsdag 5 juni 2018 worden alle clubs uitgenodigd in het Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, te Beveren-Roeselare om het voorstel en de opmerkingen te bespreken.
2 Provinciale om 18.30 uur – 3 Provinciale om 19.00 uur – 4 Provinciale om 19.45 uur
Clubs kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere club van dezelfde afdeling of door gemandateerde leden van hun nationale of gewestelijke verstandhouding. Clubs kunnen, indien afwezig of niet vertegenwoordigd, achteraf niet inroepen dat zij niet geconsulteerd werden.

4. De bevoegde instantie neemt akte van de opmerkingen en zal in aparte zitting een eindbeslissing treffen.
Deze beslissing en de definitieve reeksen zullen doorgezonden worden via E-Kickoff naar de clubs.

5. Verhaal met betrekking tot de eindbeslissing inzake samenstelling van de reeksen moet op straffe van verval ingesteld worden binnen een termijn van zeven dagen die begint op de eerste dag die volgt op de notificatie aan de clubs per E-Kickoff, of bij ontstentenis hiervan, op de eerste dag na de publicatie in Sportleven,, en moet, op straffe van nietigheid, voldoen aan de vormvereisten vermeld in Art. B1703.

Voorstel reeksen eerste elftallen Dosko Beveren:

3e provinciale C

Voorstel 3C

4e provinciale B

Voorstel 4B