Missie en Visie

Missie
Dosko Beveren is een voetbalclub die zich ten dienste stelt van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen die op een leuke manier hun hobby willen uitoefenen.
Op die manier willen we elk lid de kans bieden om te genieten van de lichamelijke en psychosociale voordelen die sporten (voetbal spelen) met zich meebrengt! Plezier beleven zowel tijdens wedstrijden als trainingen is dan ook prioritair!

Jongeren willen wij op die manier ook vormen als mens door hen op een correcte manier met elkaar te laten samen werken, hen te leren omgaan met afspraken, hen verantwoordelijkheid te geven, …

Wij hebben de ambitie om eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal! Minstens 50% van het eerste elftal moet dan ook steeds uit eigen opgeleide jeugdspelers bestaan! In een regio met heel veel concurrentie willen wij ons op die manier ook onderscheiden en profileren.

Vertegenwoordiging in het eerste elftal zorgt er ook voor dat de
jeugdopleiders, vrijwilligers, medewerkers, sponsors, … appreciatie krijgen voor hun werk, hun inzet, hun verbondenheid.

Maar ons ultieme hoofddoel was, is en blijft mensen te doen groeien en bloeien, mensen de kans bieden om deel uit te maken van onze club en zich er mee te identificeren! Dosko Beveren wil al zijn leden en sympathisanten de kans bieden om door middel van het voetbalspel mooie momenten te beleven en samen mooie herinneringen te creëren.

Wij bieden de lokale voetballiefhebber de kans om zowel tijdens jeugdwedstrijden als wedstrijden van eerste elftal/beloften te genieten van de prestaties en inzet van lokale spelers.

Dosko Beveren is een familiale club waar naast de spelers ook vrienden en familie welkom zijn! Het is de ideale plaats om vriendschapsbanden te smeden! Dosko Beveren wil een prominente rol spelen in het sociale leven: ‘Voetbal als middel, mensen samenbrengen als doel!’

Daarnaast streven wij ook naar financiële onafhankelijkheid en bieden wij een duurzaam project aan! Wij zijn niet afhankelijk van één grote sponsor maar zijn financieel gezond dankzij de steun van onze vele kleine sponsors en dankzij de organisatie van een aantal evenementen. Wij danken de vele lokale sponsors voor hun steun en proberen onze aankopen ook bij diezelfde lokale handelaars te doen en geven hen de kans op return door hen te betrekken bij onze activiteiten.

Voor het organiseren van de wedstrijden, trainingen, evenementen steunen wij op de inzet van de vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het sociale en menselijke kapitaal van deze club! Dosko zal dan ook steeds blijvende inspanningen doen om deze vrijwilligers de erkenning te geven die ze verdienen en hen geregeld in de bloemetjes zetten.

Visie
Eerste elftallen:

Dosko Beveren wil op relatief korte termijn graag terug aantreden in 2de provinciale. Dit zonder echter de doorstroming te verloochenen. De regel blijft ook in de toekomst dat minstens 50% van de A-kern uit eigen opgeleide jeugdspelers moet bestaan!

Wij willen dat spelers in ons eerste elftal blijven ontwikkelen en progressie maken en zullen blijven inzetten op omkadering en begeleiding van de (jonge) spelers in de A-kern. Het eerste elftal moet zich blijven ontwikkelen als een voorbeeld (zowel individueel als collectief) voor de jeugdspelers en jeugdteams! Aangetrokken spelers moeten dan ook spelers zijn die een meerwaarde zijn! Zij moeten de eigen jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarnaast moeten ze op alle vlakken een voorbeeld zijn!

De jeugdwerking als basis:

Eerst en vooral willen wij jongeren plezier laten beleven aan het sporten (voetballen). We willen een omgeving creëren waarin jongeren zich veilig voelen, een tweede thuis creëren. *

Wij willen ook blijven inzetten op een breed-motorische vorming en op die manier niet alleen goede voetballers, maar ook goede atleten opleiden.

Om vakmanschap aan te bieden, dagen wij onszelf uit om blijvend te groeien in de begeleiding/opleiding die wij aanbieden. We streven er naar om onze opleiders te motiveren om de nodige opleidingen te volgen maar willen ook steevast interne vormingen aanbieden! Daaraan gekoppeld willen we aan interne kwaliteitszorg doen en onszelf op geregelde tijdstippen evalueren, daarbij geregeld een beroep doende op experts van buitenaf. Na de volgende doorlichting (Double Pass) willen we onze jeugd terug provinciaal voetbal kunnen aanbieden!

*Daarnaast willen we verder groeien als partner bij de opvoeding van de
kinderen. Wij willen een belangrijke ‘speler’ zijn binnen het netwerk van de ouders/spelers! Daarom willen we blijvend initiatieven nemen om de ouders als partners te integreren binnen onze werking! Ook de uitwerking en het optimaliseren van onze sociale cel zien wij als een grote en blijvende uitdaging.

Sponsors en evenementen:

Een andere uitdaging voor de nabije toekomst is continu op zoek gaan naar nieuwe en betere manieren om onze sponsors de return te geven die ze verdienen! Hoe kunnen wij hen blijvend binden aan de club en hoe kunnen we hen beter in de verf zetten naar onze leden en bezoekers toe! Dit is een vraag waar wij het komende jaar heel hard willen op inzetten.

Daaraan gekoppeld dagen we onszelf uit om het maximum te halen uit de evenementen die we organiseren. We realiseren ons dat we daarvoor de bestaande evenementen beter moeten evalueren en analyseren. Om daarna te behouden wat goed is, maar ook om te vernieuwen waar nodig! We willen met een aantal nieuwe maar ook innovatieve evenementen een nieuwe frisse wind door de club laten waaien die ervoor moet zorgen dat het enthousiasme bij alle medewerkers, vrijwilligers aanwezig blijft.

Communicatie:

Na een grondige interne analyse kwamen we tot de vaststelling dat we in het verleden meermaals te kort schoten in de communicatie naar onze verschillende partners toe.

Het is dan ook broodnodig om op dat vlak stappen vooruit te zetten! We willen eerst en vooral een betere implementatie van het platform Digital Soccer Draw! Wij willen zo snel mogelijk de schriftelijke communicatie van en naar ouders en spelers via PSD laten verlopen! Daarnaast zetten we hard in op het organiseren van infomomenten om de ouders en spelers op de hoogte te blijven houden van onze visie en onze manier van werken!

We hebben een inspanning gedaan om aan de mensen duidelijk te maken wie de verantwoordelijken zijn; de volgende stap is momenten creëren waarop deze verantwoordelijken beschikbaar zijn voor de ouders/spelers.

We moeten onszelf ook blijvend de vraag stellen op welke manier we sociale media wel of niet kunnen gebruiken om ons naar de buitenwereld te profileren. Op welke manier kunnen we onze werking in de kijker zetten? Op welke manier kunnen we onze supporters het best informeren en enthousiasmeren? Op welke manier communiceren we met onze sponsors en hoe brengen we de sponsors onder de aandacht van leden en medewerkers? …

Ethisch kompas

Wat zijn onze kernwaarden?

1. Conformiteit

Wij willen als club duidelijke regels en structuren aanbieden! En minstens even belangrijk ook waken over de naleving hiervan.

2. Zekerheid

Dosko Beveren richt zich op de gezondheid en veiligheid van de jongeren/de spelers. Wij willen met andere woorden een krachtige leeromgeving aanbieden waarbinnen de jongeren op een veilige manier aan sport (voetbal) kunnen doen! Op die manier kunnen ze optimaal genieten van de lichamelijke en psychosociale voordelen die het sporten hen biedt.

3. Hulpvaardigheid

De kerntaak van de club bestaat eruit dat we de jongeren willen laten genieten van hun sport, we zijn daarbij genereus in onze inspanningen en het algemeen welbevinden van het kind / de speler staat steeds centraal. We denken hierbij aan integratie van Fun in de trainingen, elk kind op zijn niveau laten voetballen, het aanleren van sociale vaardigheden, het organiseren van extra activiteiten die de samenhorigheid en de vriendschap bevorderen, …

4. Engagement

Doelend op verbondenheid. We gaan als vereniging een verbintenis aan met de jongeren, de ouders, het sociaal weefsel van het dorp. En willen die verbintenis niet alleen in woorden maar ook in daden waarmaken! Om dit te realiseren is een verbondenheid tussen alle actieve partners nodig!
Iedereen mag deel uit maken van Dosko Beveren. Dit willen we realiseren door die verschillende partners inspraak te geven, de trainers krijgen de kans zich verder te bekwamen en krijgen een zekere autonomie!

5. Synergie / Samenwerking

Dosko Beveren heeft geen afzonderlijk hoofd – en jeugdbestuur! Er is één bestuur dat beide geledingen overkoepelt en een gemeenschappelijk doel dient: op termijn in 2de provinciale uitkomen met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat elke jongere de kans krijgt om op een fijne manier zijn hobby te bedrijven! Om dit te realiseren willen we samenwerken met alle betrokken partijen (jongeren, ouders, medewerkers, bestuur, externe partners, sponsors, …).
Door Onderlinge Samenwerking Komt Overwinning!

6. Onzekerheid

Onzekerheid is de veilige houding voor de opleider die een echte ontmoeting wil met het kind!