De voorlopige reeksindeling voor jeugd en reserve ploegen 2018-2019.

Eventuele opmerkingen dienen uiterlijk tegen 15 juni overgemaakt te worden per mail aan het secretariaat.